Enhver organisations succes afhænger af de betingelser, den opererer under. Hver dag træffer politikere og embedsmænd beslutninger, der påvirker de betingelser og dermed organisationernes evne til at nå deres mål.

Langt hen ad vejen handler public affairs om at påvirke beslutningstagere, så deres handlinger understøtter organisationens interesser bedst muligt. En effektiv og kontinuerlig public affairs indsats spiller en vigtig rolle for organisationerne, fordi den kan forme den offentlige debat og i sidste ende den politiske dagsorden. En vigtig del af indsatsen består desuden i at præsentere relevante beslutningstagere for organisationens synspunkter med henblik på at for at præge regler og lovgivning til fordel for organisationen.

Både i den langsigtede, strategiske kommunikation og i de mere projektorienterede aktiviteter afspejler vores indsats altid kundens interesser. Vi sætter os ind i aktuelle udfordringer og mål og stiller strategisk vejledning til rådighed, så vores kunder rustes til at forme og manøvrere i de betingelser, de opererer under. Og vi skaber lukrative politiske relationer, relevante kommunikationskanaler og stærk allianceopbygning for de virksomheder, vi samarbejder med.

Public affairs er hos os baseret på tillid, forventningsafstemning, forståelse og samarbejde mellem kunden, netværket og os. Vi er eksperter inden for transport, turisme og livsstil, og i arbejdet med disse områder har vi opbygget stor erfaring og skabt stærke resultater. Derfor indgår vi også meget gerne længerevarende samarbejder med vores kunder, og tilbyder naturligvis også projektbaseret samarbejde og ad hoc løsninger inden for public affairs.

Kontakt os direkte for en komplet liste over de ydelser, vi tilbyder. 

Udvalgte ydelser:

  • Bistå med forståelse for gældende love og regler
  • Langsigtet strategi
  • Strategisk rådgivning
  • Politisk netværksdannelse
  • Allianceopbygning
  • Projektbaserede indsatser

Cases & Thoughts

Kontakt

Allan Sonne Sørensen
Partner & CEO

+45 51 88 82 70
as@ehrenbergsoerensen.com