Ystad Havn - Så godt som Danmark


Client: Port of Ystad

01 | Challenge

Udvidelsen af Ystad Havn, en af Sveriges største havne, er blevet mere og mere afgørende for havnens overlevelse og fortsatte udvikling. Udfordringen her har været todelt - den ene del har været at sikre ekstern finansiering, da den kommunalejede havn i sig selv har begrænsede midler, og den anden del har været at få politisk støtte på kommunalt, regionalt og nationalt niveau til havneudvidelsen.

02 | Solution

EHRENBERG SØRENSEN Kommunikation har etableret en langsigtet strategisk kommunikationsplan og har faciliteret tilpassede møder og aktiviteter på lokalt, nationalt og internationalt plan. Rundbordsmøder i Bruxelles og Stockholm samt bilaterale møder med repræsentanter fra havnens partneres regeringer har muliggjort konstruktive og imødekommende samtaler med relevante politiske beslutningstagere og interessenter, hvilket har resulteret i brede alliancer samt relationer med nøglepersoner og organisationer. 

Gennem disse alliancer er Ystad Havns budskab blevet fremhævet for modtagere, der direkte og indirekte kunne bidrage til de beslutninger, havnen har haft brug for – både med hensyn til finansiering og politik.

03 | Result

Mod oddsene blev havnen i Ystad tildelt finansiering på over 25 millioner euro fra Den Europæiske Union til sit udvidelsesprojekt. Dette er den største engangsfinansiering fra EU, som en svensk havn har modtaget. Projektet startede i maj 2019. Halvandet år senere er den nye havnesektion nu færdig. Havneprojektet er et af de største infrastrukturprojekter i det sydlige Sverige. Takket være det langsigtede møde- og alliancearbejde på flere niveauer kom finansieringen igennem såvel som den lokalpolitiske beslutning om at fortsætte med udvidelsen. Ystad Havn har nu et omfattende og meningsfuldt netværk med allierede på nationalt og internationalt plan, der sikrer politisk støtte.

 

 

”EHRENBERG SØRENSEN Kommunikation har været nøglen i vores arbejde med at sikre finansiering og politisk støtte til vores udvidelse. Jeg tror ikke, vi ville have fået den nødvendige EU-finansiering uden deres hjælp,” siger Björn Boström, administrerende direktør, Ystad Havn.

Interested in this case?

Allan Sonne Sørensen
Partner & CEO

+45 51 88 82 70
as@ehrenbergsoerensen.com