Å skape en sterk tilstedeværelse på sosiale medier


Client: SalzburgerLand

01 | Challenge

Den østerrikske regionen Salzburgerland ønsket en sterkere og mer engasjerende tilstedeværelse på sosiale medier, og spesielt på Facebook. De hadde en aktiv side, men den ble hovedsakelig brukt til å kommunisere tilbud og informasjon. Facebook-siden hadde i tillegg få følgere, og følgerne av siden var svært lite aktive. De kommenterte lite, de ga få likes og delte ikke publiserte innlegg med andre. 

02 | Solution

EHRENBERG Kommunikation utviklet en ny Facebook-strategi med en satsing på verdifullt og engasjerende innhold kombinert med strategisk markedsføring av siden. For å øke Salzburgerlands tilstedeværelse på Facebook, konsentrerte EHRENBERG Kommunikations Facebook-strategi seg rundt verdifullt og engasjerende innhold i stedet for informasjon og tilbud, samt fremme de aktivitetene man kan være med på i regionen. 

I tillegg ble utvalgte innlegg strategisk markedsført for å nå et større publikum og for å tiltrekke nye, aktive følgere.   

03 | Result

Innsatsen førte til en mer engasjerende Facebook-side med følgere som har gått fra å være inaktive til å bli aktive, verdifulle ambassadører for Salzburgerland. Salzburgerlands Facebook-side har nå mer enn åtte ganger så mange følgere som i fjor takket være den nye strategien.  

Enda viktigere er det at strategien har ført til en betydelig økning i antall likes, kommentarer og delinger per innlegg. Følgerne støtter nå aktivt Salzburgerland som en attraktiv destinasjon, noe som sikrer den østerrikske regionen verdifull eksponering.  

Interested in this case?

Tina Baungaard-Jensen
Head of PR Denmark & South Sweden

+45 41 28 10 01
tbj@ehrenbergsoerensen.com