Full-service kompetencer


Medietræning for ledelsen? Business intelligence som grundlag for vigtige beslutninger? Ekstern support i en udfordrende tid? Eller kreative kampagner, der kan booste salget af jeres produkter? Uanset om der er tale om PR, kommunikation eller public affairs - eller en kombination af alle tre områder - har vi redskaberne til at håndtere de udfordringer og muligheder, I står over for.

Der er ikke nogen bedre måde at sælge et produkt på end gennem anbefaling. Vores PR-kampagner gør lige netop det: Vi definerer jeres budskaber, så de bryder gennem støjmuren, styrer dem sikkert gennem de valgte kanaler, og engagerer målgruppen på den mest værdiskabende måde. 

Produkt-PR

Grafisk design

Ord er vores foretrukne våben, men man skal ikke undervurdere værdien af et stærkt visuelt udtryk. Vi gør, hvad der skal til for at sikre den størst mulige effekt af vores kampagner – hvad enten det drejer sig om en simpel illustration til at forklare et vanskeligt tema eller en skræddersyet online platform. 

En tilsyneladende simpel ide kan have den største effekt. I en omskiftelig medieverden må man af og til tage usædvanlige metoder i brug for at skabe opmærksomhed – på tværs af traditionelle nyhedskanaler og sociale medier. Nogle gange kræver det blot, at en nyhedshistorie vinkles på en uventet måde. Og er der behov for en komplet kampagne for at nå jeres målgruppe, står vi gerne for at udvikle koncepter og kommunikationsplatforme og omsætte dem i nationale og internationale kampagner. 

Kreative 
kampagner

Research og analyse

Beslutninger skal tages på et informeret grundlag. Vi har stor erfaring inden for turisme, transport og livsstil og kan levere det nødvendige vidensgrundlag, så I kan træffe de rigtige beslutninger. Øget indsigt forbedrer evnen til at ramme målet. 

I medierne tæller hvert sekund, og I får kun én chance for at levere jeres budskab. Kun ved at forstå mediernes spilleregler og dagsorden, kan I manøvrere effektivt og styre jeres budskaber. Det gælder, når virksomheden skal kommunikere de positive historier, men også når I måske ikke bryder jer om spørgsmålene, som journalisterne stiller. Vi hjælper jer med at vende svagheder til styrker. 

Medietræning

Online & sociale medier

Uanset om man hader eller elsker dem, er sociale medier kommet for at blive. De har ændret måden, vi kommunikerer på, og her findes ingen standardløsninger. Vi har en individuel tilgang til hver enkelt sag og udarbejder en strategi, der er skræddersyet til jeres behov. 

Ekstern og uafhængig rådgivning kan ofte gøre en stor forskel for en virksomheds strategi. Vores arbejde med mange små og store virksomheder har givet os en dyb indsigt i forandringsprocesser og brancheudfordringer. Hvad enten det drejer sig om kommunikationsplaner eller sparring om udviklingen i jeres branche ruster vores strategiske rådgivning jer til at træffe de bedste beslutninger for fremtiden. 

Strategisk rådgivning

Krisekommu-
nikation

Forhåbentlig får I aldrig brug for den strategiske beredskabsplan eller krisetræningen, men at være uforberedt, når uheldet er ude, gør blot ondt værre. Når krisen ruller, skal man handle hurtigt og træde rigtigt – første gang. Vores kompetencer inden for krisekommunikation giver jer tryghed og overblik, når det er allermest påkrævet.